Montaža prozora - Alu stolarija, PVC stolarija (VIDEO!)

Montaža prozora - Alu stolarija, PVC stolarija (VIDEO!) Montaža stolarije je jedan od najbitnijih elemenata kada je u pitanju kvaliteta izvedenih radova. Neki kupci stolarije oslanjaju se na kvalitetu profila, i misle ako imaju ugrađen najbolji profil da su dobili dobar proizvod. Kvalitetna montaža i kod lošijeg profila može dati bolji proizvod, nego s najboljim profilom, ako se montaža ne izvede po pravilima struke bio on od PVC-a, Aluminija ili drveta.

Kako ćemo ugraditi prozor? Najprije postavimo prozor u otvor, zatim ga uglavimo sa drvenim kajlama, provjerimo ravnost sa vodenom (waser) vagom, te ga učvrstimo „turbo“ vijcima.

Građevinski otvor u koji se ugrađuje prozor treba veći za 1.5 – 2cm od veličine prozora po širini i visini. Ovi zračni razmaci su bitni kako bi ih mogli ispuniti poliuretanskom pjenom za montažu i osigurali kvalitetnu zvučnu i toplinsku izolaciju.

Međuprostor između građevinskog otvora i prozora, mora omogućiti prozoru da se nesmetano širi i skuplja uslijed utjecaja temperature, tj. temperaturnih dilatacija, jer bi u protivnom moglo doći do poteškoća pri otvaranju i zatvaranju.

Bijeli PVC profil ima toplinsko rastezanje kod temp. -30oC do +50oC od 1,6 mm/1m
PVC profil u boji ima toplinsko rastezanje kod temp. -30oC do +50oC od 2,4 mm/1m

Kod kvalitetnije izvedbe prozora ugrađuje se hidroizolacijska traka za vodonepropusnost, paronepropusnost, i toplinsku izolaciju te brtvljenje kvalitetnim silikonom.

 

Video