Osnovni info paket

Sadržaj paketa:

Naziv tvrtke, adresa tvrtke, Ime kontakt osobe, broj telefona, broj fax-a, broj gsm-a, e-mail adresa, link sa web adresom, link na društvene mreže (Facebook, Twiter..), opis tvrtke, opis djelatnosti, logo, 5 slika, pozicija tvrtke na google karti, radno vrijeme, referentna lista.

Sve podatke možete samostalno po potrebi ažurirati, npr. ako Vam se promjeni adresa ili broj telefona ili ako želite staviti nove slike Vaših objekata. Nakon ažuriranja sadržaj odlazi na autorizaciju.

Pogledajte na konkretnom primjeru kako bi mogao izgledati Vaš oglas: www.prozori-vrata.com/ads

Cijena: 1000kn/mj. (minimalni period od 12mj.)

(u cijeni nije PDV)