Ocijenite djevojku:

3.9


Ostale cure »

Harmo stijena velikih gabarita - VIDEO

Harmo stijena velikih gabarita - VIDEO Kad su pitanju uštede prostora, pregra?ivanja prostorija i sli?no, odli?no riješenje su Alu harmo ili Alu harmonika stijene. Harmo stijene su odli?no riješenje jer imaju mogu?nosti da dva prostora pretvore i jedan. Naprimjer to mogu biti prostorije u stambenim jedincama, salama za sastanke, dvoranama za svadbene sve?anosti i sli?no. Visine mogu biti oko 3500mm i broj krila ovisno o širini prostorije. Odli?an primjer dolazi iz tvrtke P.U.G.B. koja je izvodila harmo stijenu od ?ak 24 krila visine 3,6m. Aluminijski profili su minimalnih dimenzija oja?ane stijenke sa vodilicom u stropu i kota?ima za pokretanje u gornjoj vodilici.

Na podu je mogu?e izvesti vo?enje koje se ugradi u pod, tj. utor je poravnat sa gotovoim podom i ne smeta nikakav prag. Zvu?nu izolaciju je tako?er mogu?e dobiti debljom ispunom aluminijskog panela. Aluminijski profili se mogu naru?iti u boji po izboru, tako?er i ispune u harmo stijeni. Važno je spomenuti da se takva jedna harmo stijena vrlo lako otvara, gdje jedna osoba može vu?i cijelu stijenu od npr 11 krila. Pogledajte primjer harmo stijene od 11 krila, visine 3550mm - VIDEO.

 

Za potrebe možete kontaktirati tvrtku koja ima takvo riješenje:

P.U.G.B. Aluminijski sistemi

10370 Dugo Selo

mob: 098/9074-591

fax: 01/ 2754-843

e-mail: pugb.alu@gmail.com

web: www.pugb.hr

 

Video

Ostale novosti