Ocijenite djevojku:

3


Ostale cure »

Montaža PVC stolarije

Montaža PVC stolarije Montaža, op?enito re?eno, podrazumijeva zatvaranje našeg otvora željenim komadom stolarije. Stolarija se prvo u?vrš?uje drvenim kajlama, strogo paze?i da se postavlja vodoravno i horizontalno. Veli?ina ugra?enog otvora treba biti za dva cm manja od širine i visine zidarskog otvora.

Prozor treba biti to?no centriran u zidarski otvor (sa zra?nim razmacima od jedan cm sa svake strane), zra?ni razmaci od 1 cm su bitni zato da bi ih mogli kvalitetno ispuniti pjenom i time omogu?iti kvalitetnu zvu?nu i toplinsku izolaciju jer montažom ne smijemo srušiti izolacijske vrijednosti samog prozora .
Me?uprostor izme?u gra?evinskog otvora i veli?ine prozora, kao i materijal koji se koristi za u?vrš?ivanje prozora mora omogu?iti prozoru da se uslijed utjecaja temperature nesmetano širi odnosno skuplja.

       

U slu?aju da veli?ina prozora spram veli?ine gra?evinskog otvora nije dobro odre?ena ili da prozor nije dobro centriran i pravilno pri?vrš?en uslijed toplinskih diletacija može do?i do funkcionalnih problema s prozorom – poteško?a kod otvaranja/zatvaranja.

•Bijeli PVC profil ima toplinsko rastezanje kod temp. -30oC do +50oC od 1,6 mm/1m
•PVC profil u boji ima toplinsko rastezanje kod temp. -30oC do +50oC od 2,4 mm/1m.

Drugi zahtjevi su montažni zahtjevi koji onemogu?avaju prodor prašine, vlage ili vode izme?u prozora i zidarskog otvora, ti zahtjevi se osiguravaju zapunjavanjem proreza silikonskim kitovima visoke kvalitete, postojanosti i opstojnosti kod razli?itih temperatura, jer moraju omogu?iti sigurno brtvljenje i dovoljno rastezanje kako ne bi puknuli kod toplinskih rastezanja prozora.
 
Preuzeto sa Gradimo.hr

http://www.pugb.hr/

Video

Ostale novosti