Ocijenite djevojku:

3


Ostale cure »

Montaža prozora prema propisima EnEV - Institut Rosenheim

Montaža prozora prema propisima EnEV - Institut Rosenheim Kako se montaža prozora mjenja kada su u pitanju moderni i efikasni prozori.
1.Posljedice donošenja EnEV 2009 na ugradnju prozora i povezivanje prozora sa zidom zgrade.
Donošenjem propisa 2009.g. o uštedi energije u Njemačkoj nije dovelo nikakvo pooštravanje propisa koji se odnose na montiranje prozora i povezivanje prozora sa zidovima zgrade. Međutim pooštravanje propisa koji se odnose na fasadu zgrade i njene komponente, kao i proširenje obima odgovornosti za realizaciju uštede energije koji je postavljen od strane zakonodavaca, traži da su uključeni u proces izgradnje budu odgovorni za očuvanje energije. Ovakav pristup montaži prozora dovelo je o toga da se sve češće koristi trostruko IZO staklo. Ove promjene su povezane sa povećanjem težine komponenata i pojavom nekih deformacija kod elemenata uslijed klimatskih opterećenja. Ove promjene su rezultirale, povećane zahtjeve za mehaničko fiksiranje komponenti i za prijenosom opterećenja na potporni zid.

Za povezivanje zida i prozora moraju se poštivati:
- poštivanje minimalnih propisa za toplinsku izolaciju
- poštivanje propisa o nepropusnosti zraka kod spojeva


2. Pridržavanje propisa o minimalnoj toplinskoj izolaciji
Pridržavanje propisa o minimalnoj toplinskoj izolaciji su veoma bitna da bi se izbjeglo pojavljivanje plijesni i kondenzacije u objektima koji se renoviraju. Niti jedan vlasnik zgrade ne očekuje pojavu plijesni na površinama gdje je postavljen novi termički optimiziran prozor. Ovo se može dogoditi, npr. zato što spoljni zidovi na zgradi ne zadovoljavaju propise o toplinskoj izolaciji. Ukoliko je samo prozor zamjenjen onda će se problemi javiti na sljedećoj slaboj točki na zgradi, što se obično brzo pokaže pojavom gljivica na zidu.
Zato je neophodno da se prvo provjeri da li je moguće da se minimalna toplinska izolacija postigne, ili su potrebne dodatne intervencije na spoljnem zidu zgrade.

3. Dodatne kvalifikacije, „ift instaler“
Prozori su multifunkcionalne komponente koje ne pružaju samo toplinsku izolaciju, nego i brojne druge udobnosti, u zavisnosti od zahtjeva određene zgrade. Instaliranje i integracija prozora u fasadu zgrade ima i bitan utjecaj na njihovu funkcionalnost i vijek trajanja. Uspješno montiranje prozora mora zadovoljiti sljedeće principe:

- prozor mora biti kompatibilan, odnosno zadovoljiti propise o održavanju i da posjeduje odgovarajuće karakteristike.
- Stručno tehnička realizacija mora biti u skladu sa relevantnim propisima.
- Odgovarajuća cijena, materijal mora imati određene karakteristike i cijena radne snage treba biti odgovarajuća.

Ift instaler kvalifikacija, se nudi kao dio ED PRO platforme za obuku. Kada student završi obuku na osnovu „ift instalera“ kvalifikacije, on će biti u mogućnosti da, kao tehnički rukovodilac, provodi određene procjene o vezama prozora i zida na zgradi. Također će moći objasniti da li je to u skladu sa važećim propisima, i da se to profesionalno primjeni.

4. Zaključak
Pooštreni propisi u EnEV 2009 imaju utjecaja na montiranje prozora i njihovu vezu sa zidovima, iako samo indirektno. Uputstvo o planiranju i izvođenju instalacionih radova i Tehnički podaci broj 20 vode računa o ovim promjenama, sa novim, izmjenjenim proširenim izdanjem koje uključuje odgovarajuću pomoć i primjene. Proizvođači fiksera i sistema za ispitivanje zahtjeva informacije o ovim izmjenjenim propisima o montaži, da mogu shodno tome razviti svoje sisteme. Da bi ispunili zahtjeve iz ugovora sa kupcem profesionalnih i troškovno odgovarajućih odgovorne kompanije za montiranje prozora su u obavezi da prođu obuku i dobiju dovoljno kvalifikacija. Jedan takav tečaj je ED PRO tečaj.

Profesionalno montiranje prozora ima veliki utjecaj na njegovu funkcionalnost i vijek trajanja, i ovo sve ima značajan doprinos održivoj gradnji koja je ponovno bila glavna tema na ovogodišnjoj međunarodnoj konferenciji Prozori i Vrata u Rozenheimu.


Važne informacije ukratko:

Koji su propisi u EnEN 2009 vezani za montiranje prozora?

1. EnEV 2009 predstavlja samo indirektne nove propise za montiranje prozora, koji su nastali uslijed toplinske optimizacije prozora i spoljnih zidova i pozicije montiranja.
2. Ova toplotna optimizacija je povezana sa sve težim komponentama (zbog korištenja trostrukog stakla), smanjena je snaga spoljneg zida, projektiranjem i montažom ispod potpornog zida.
3. Posebno prilikom renoviranja, kompanija koja provodi radove snosi najveći dio odgovornosti, jer izvođač mora osigurati suglasnost vlasnika zgrade i pismenu potvrdu o tome da su radovi u skladu sa EnEV (deklaracija o izvođačima radova) Što se tiče montiranja prozor, to znači osigurati minimalne toplinske izolacije i zadovoljavanje propisa o nepropusnosti zraka.
4. Novo promjenjeno izdanje „Vodiča o planiranju i izvršenju montiranju prozora i Tehnički vodič broj 20“ su ažurirani i prošireni tako da su uzete u obzir novonastale promjene. Ovi vodiči pružaju dragocjenu pomoć u ovoj bramši.
5. Kvalifikacija „ift insaler“ je sada u ponudi kao dio ED PRO. Pomoću nekoliko kurseva montažeri zadovoljavaju propise o zadovoljavanju kupaca profesionalnosti i odgovarajućim cijenama.
 

Ostale novosti