Ocijenite djevojku:

3


Ostale cure »

Pakiranje transport i skladištenje Aluminijskih profila i legura 6060

Pakiranje transport i skladištenje Aluminijskih profila i legura 6060 Poznato je da je aluminij amfoternog karakera i da na isti imaju utjecaj sa stanovišta korozije medij koji su kiselog ph od 0-4 i bazičnog karaktera ph od 8-14. Kako aluminij ima negativan redoks potencijal u kontaktu skoro sa svim medijima, stvorit će se gavlanski članak pri čemu će aluminij korodirati brzinom koja je definirana razlikom potencijala oba metala. Aluminij ne korodira u kontaktu samo sa metalima (Mg, Zn, Cd) jer navedeni metali imaju negativniji potancijal od aluminija. Zaštita Al-profila metodom eloksiranja ili elektrostatskim bojenjem posti E se izuzetna otpornost prema koroziji, otpornost na:


- UV zračenja,
- na utjecaj atmosferija,
- na utjecaj velikog broja kemikalija,
- utjecaj slatke i slane vode,
- povećana otpornost na mehanička oštećenja.

Vrste al profila
Profili se mogu dijeliti na monoge načine, ali sa stanovišta površinske zaštite:
- sirove profile,
- elkosirane
- elektrostatski obojene profile

Sirovi profili
Pod sirovim profilima podrazumjeva se Al profil presani, termički obrađen ili neobrađen, bez bilo kakvog površinskog tretmana.
Sirovi profili su najosjetljiviji na utjecaj atmosferija i na utjecaj svih mogućih faktora kojima mogu biti izloženi. Sirovi profili su izloženi ubrzanoj prirodnoj zaštiti, navlačenjem tankog sloja oksida Al2O3. Debljina prirodnog oksida je minimalna i kao takva izuzetno je podložna koroziji. Sirovi profil se mora pakirati u neutralnu foliju – perforiranu ili u odgovarajući papir.
Dodirne površine moraju se svesti na što je moguće manju mjeru da izbjegnu trenje dodira i da se izbjegne zarobljavanje kondenzata. Sirovi profil se nikad ne smije ovlažiti te zamotati u foliju. U oba slučaja doći će do korozije. Transport sirovog profila mora uvijek biti zatvorenog tipa. Skladištenje sirovog profila mora biti u odgovarajućem prostoru, sa što manje vlage, promjene temperature, dovoljno zračnosti. Nikad ni u kojem slučaju ne bi smjelo doći do kondenzacije na Al profilu. Poznato je što zarobljeni kondenzat prouzrokuje. Po mogućnosti treba izbjegavati dugo vrijeme skladištenja sirovog profila.

Eloksirani profil
Svi koji proizvode profile i koji ih koriste, trebaju znati što je anodizacija. Anodizacija je elektrokemijski proces ubrzanog izdvajanja Al2O3 na površini profila koji igra ulogu anode. Pakiranje eloksiranog profila mora biti po propisima i za iste se mora koristiti neutralna perforirana folija. Nikad se prije upotrebe eloksirani profil, složen u buntove, zamotan u foliju, ne smije vlažiti-vodom, topiti. Sve što vrijedi za sirove profile sa stanoc+vište pakiranja, transporta, skladištenja, vrijedi i za anodizirane profile. Anodizirane profile korozija će sporije napasti. Anodozirani profili ugrađeni u otvor mogu živjeti vječno, a ako su zamotani u foliju ili složeni jedan na drugi te skladišteni nekorektno, vlažni prostor, topljeni korodiraju za nekoliko dana.

Elektrostatski obojeni profili
Proces zaštite elektrostatsko obojenih Al profila je totalno drugačiji od anodiziranja. Osjetljivost obojenih profila u razne boje je manja sa stanovišta transporta, skladištenja. Folija kojom se pakiraju obojeni profili u RAL-bojama mora biti neutralna i neosjetljiva na UV zrake. Obojeni profili uvijek se moraju skladištiti u zatvorenom prostoru. Svakako što su uvjeti povoljniji utjecaj sviju faktora je manji.
Pravilo je da omotani profili u foliju ne bi smjeli biti izloženi utjecaju atmosferija, prije svega izloženi direktno svjetlosti sunca. Iz svega izloženog uočljivo je da Al-profili bilo sirovi, eloksirani ili bojani u RAL bojama moraju biti:
- pakirani po odgovarajućim kriterijama
- transportirani korektno (zatvoreni transport)
- skladišteni u prostoru koji osigurava minimalne uvjete njegove nepromjenjivosti.

Prijevoz profila namjenjenih površinskoj obradi ili direktno bravaru treba obaviti sredstvima opremljenim odgovarajućom bočnom zaštitom i pokrovom. Ambalaža mora u potpunosti zaštićivati profile i sprječavati trljanje površina koje se dodiruju.
Područja u kojima se skladište bilo sirovi bilo površinski obrađeni materijali prije njihove obrade, moraju obavezno zadovoljavati sljedeće uvijete:
- biti zaštićena od utjecaja vanjskih atmosferskih čimbenika
- biti izolirana od drugih odjela gdje su prisutne pare (kisele ili alkalijske)
- sprječavati kondenziranje vlage koja bi mogla prouzročiti nagrizanje
- ne izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti površinski obrađen i upakiran aluminij.

Pored ovih uvjeta, posebnu pozornost treba obratiti i materijalima za pakiranje profila; naročito je poželjno zahtijevati omote od:
- krep papira: neutralne reakcije s vodenim ekstraktom i pH faktorom između 5 i 7, s prisustvom klorida manjim od 0,3% te s aglutinatima i napetošću koja u prisustvu vlage neće izazvati ljepljenje papira na metal.
- Polietilen: ne preporučuje se na sirovom materijalu, u svakom slučaju, na tako upakiranom materijalu potrebno je spriječiti pojavu kondenzacije uslijed, na primjer, naglih promjena temperature, a koja bi mogla oštetiti površinu profila.

Naročitu pozornost treba posvetiti plastificiranim površinama pošto bi one s obzirom da nisu nepropusne mogle upiti kondenziranu vodu nakupljenu između metalnih površina i polietilena, uz opasnost stvaranja površinskih mrlja koje će narušiti estetski izgled. Iz tog razloga poželjno je skladištenje upakiranog materijala u suhim protorijama.
 

Ostale novosti