Ocijenite djevojku:

3


Ostale cure »

Pranje i čišćenje plastificiranih i eloksiranih fasadnih elemenata:

Pranje i čišćenje plastificiranih i eloksiranih fasadnih elemenata: Preporuke za čišćenje i pranje plastificiranih fasadnih elemenata:
Koliko će se često plastificirani fasadni elementi prati, ovisi o čistoći okoline u kojoj je objekt smješten, i stupnju zaprljanosti objekta. Obično je to između jedne i tri godine. Fasade se čiste etapno od vrha prema dolje; pri tome se i za aluminij i za staklo smiju koristiti samo ona sredstva za čišćenje, koja na aluminijskoj površini ne ostavljaju mrlje i ne izazivaju kooziju. Zbog toga treba raditi isključivo sa sintetskim sredstvima za čišćenje.
Čišćenje treba vršiti prema sljedećim uputama:


- plastificirani fasadni elementi kod pranja i čišćenja trebaju biti u hladnom stanju (max 25´C)
- Sredstva za čišćenje koja se koriste moraju biti samo u hladnom stanju (max 25C)
- Pranje i čišćenje vršiti ćistom vodom ili sa neznatnim dodacima blagih sredstava za čišćenje (deterđenti), koristeći meke krpe koje ne stružu
- Ne koristiti nikakve aparate sa mlazom pare.
- Ne koristiti niakava kisela ili jako alkalna sredstva za pranje, kako kod upotrebe nebi došlo do nagrizanja aluminija.
- Kod čišćenja ne koristiti nikakva sredstva koja stružu ili bruse, koristiti samo mekane krpe ili industrijsku vatu i nikako grubo trljanje.
- Pri čišćenju nikako ne koristiti organska otapala koja sadrže aromate, alkohole, ketone, estere, halogenizirane ugljikovodi i slične preparate.
- Ne koristiti sredstva za čišćenje nepoznata podrijetla.
- Uklanjanje masnih, uljnih i čađavih supstanci može se vršiti benzinskim ugljikovodicima bez prisustva aromata. Ostatke ljepila, silikona ili ljepljive trake može se odstraniti na isti način i to odmah.
- Maksimalno vremensko djelovanje ovih sredstava za čišćenje na plastificirane elemente, ne smije prekoračiti jedan sat, a tek poslije najmanje 24 sata ako je neophodno, čišćenje ponoviti.
- Neposredno poslije svakog procesa čišćenja potrebno je izvršiti ispiranje čistom i hladnom vodom.
- Ljepilo, mase za fuge, kitovi, ljepljive i pokrivne trake mogu sadržavati agresivne kemijske komponente, te se prije upotrebe treba ispitati njihova prikladnost. Utjecaj sunca povećava njihovu agresivnost.
 

 

Preporuke za čišćenje i pranje eloksiranih fasadnih elemenata

Koliko će se često eloksirani fasadni elementi čistiti i prati, ovisi o čistoći okoline u kojoj je objekt smješten, i stupnju zaprljanosti objekta, obično je to između jedne i tri godine, ako je objekt u zagađenijoj atmosferi onda i češće.
Fasade se čiste odozgo prema dolje, pri čemu se i za aluminij i za staklo smiju koristiti samo ona sredstva za čišćenje, koja na aluminijskoj površini ne ostavljaju mrlje i ne ne izazivaju koroziju.
Ako se eloksirane aluminijske površine ne čiste redovito, nahavatana se prljavština može tako vezati sa oksidnim slojem, da se naknadno čišćenje može samo uvjetno izvesti, a ishod čišćenja nije siguran. U tom slučajui glatke površine postaju hrapave, te se na njih lakše skuplja prašina i ostale nečistoće.
Samo pravovremeno i pravilno čišćenje i održavanje eloksiranih aluminjiskih površina, osigurava dobar izgled dugi niz godina.

Čišćenje i pranje može se vršiti prema sljedećim uputama:
- čišćenje i pranje vršiti mekom krpom, četkom (prirodne ili sintetičke dlake), spužvom i sličnim materijalima, sa vodom (bolje toplom) bez ili sa sintetičkim otapalima za pranje.
- Nečistoće se mogu čistiti benzinom, alkoholom, petrolejem te sintetičkim otopinama.
- Čišćenje i pranje se može vršiti i uobičajenim sredstvima za pranje posuđa, pod uvjetom da su neutralna i da ne izazivaju abraziju.
- Nikako ne koristiti ni kisela ni alkalna sredstva za pranje i čišćenje.
- Za čišćenje se može koristiti i silikonska emulzija, koja pored toga što čisti, ostavlja i zaštitni film po površini eloksiranog aluminija.
- Isto tako može se koristiti i kombinacija parafinskog ulja i petroleja u odnosu (1:3-1:5)
- Eloksirane aluminijske proizvode treba posebno zaštititi od raznih građevinskih materijala kao što su: vapno, žbuka, cement i slični proizvodi, koji zbog svog alkalnog djelovanja mogu na površini aluminija ostavljati mrlje, i dovesti do većih oštećenja koja se teško saniraju.
- Za uklanjanje prljavštine koja se teže skida mogu se koristiti slaboabrazivna sredstva za čišćenje, ili neutralna sredstva za poliranje.
- Nakon svakog čišćenja eloksirane aluminijske površine treba dobro isprati u vodi (po mogućnosti toploj), i osušiti mekom krpom
- Mehanička oštećenja eloksiranih aluminijskih površina (manje ogrebotine, risevi i slično) mogu se donekle sanirati odgovarajućim eloksal sprejevima, no u slučaju većih oštećenja eloksaža se mora ponoviti.
 

 

Ostale novosti