Najnoviji proizvodi

Kontinuirana fasada - Alu fasada
Kontinuirana fasada - Alu fasada

Kontinuirane fasade čine kombinaciju konstrukcijskih aluminijskih profila i stakla. Sa ovakvim tipom fasade zatvaramo čitave stranice tj. pročelja nekog objekta i njegove dijelove. U određenim uvjetima takve fasade isključuju potrebu za drugim maerijalima na fasadi, poput cigle, betona ili žbuke. S...