Najnoviji proizvodi

Postupak zavarivanje aluminija -  Alu stolarija (VIDEO!)
Postupak zavarivanje aluminija - Alu stolarija (VIDEO!)

Kao i kod zavarivanja čeličnih elemenata, aluminjske elemente je potrebno pripremiti i držati se nekih osnivnih smjernica. Aluminij je vrlo reaktivan metal i čisti aluminij će oksidirati za kratko vrijeme. Sklonost oksidiranju povlači pitanje sigurnosti kao materijala. Aluminijski zavar je sklon zap...