Najnoviji proizvodi

Pakiranje, transport i skladištenje Al-profila iz legure 6060
Pakiranje, transport i skladištenje Al-profila iz legure 6060

Poznato je da je aluminij amfoternog karaktera i da na isti imaju utjecaj, s obzirom na koroziju, mediji koji su kiselog ph od 0-4 i bazičnog ph od 8-14. Kako aluminij ima negativan redoks potencijal u kontaktu skoro sa svim metalima, stvorit će se galvanski članak pri čemu će aluminij korodirati br...