Pakiranje, transport i skladištenje Al-profila iz legure 6060

Pakiranje, transport i skladištenje Al-profila iz legure 6060 Poznato je da je aluminij amfoternog karaktera i da na isti imaju utjecaj, s obzirom na koroziju, mediji koji su kiselog ph od 0-4 i bazičnog ph od 8-14. Kako aluminij ima negativan redoks potencijal u kontaktu skoro sa svim metalima, stvorit će se galvanski članak pri čemu će aluminij korodirati brzinom koja je definirana razlikom potencijala oba metala. Aluminij ne korodira u kontaktu samo sa metalima Mg, Zn, Cd jer navedeni metali imaju negativniji potencijal od aluminija.

Zaštitom Al-profila metodom eloksiranja ili elektrostatskim bojenjem postiže se izuzetna
otpornost prema koroziji i otpornost na:
− UV zračenja,
− Na utjecaj atmosferilija,
− Na utjecaj velikog broja kemikalija,
− Utjecaj slatke i slane vode,
− Povećana otpornost na mehanička oštećenja.


Vrste Al-profila
Profili se mogu dijeliti na više načina, ali s obzirom na površinsku zaštitu dijele se na:
− Sirove profile
− Eloksirane profila
− Elektrostatski obojeni profile


Sirovi profili
Pod sirovim profilom podrazumjevamo Al-profil presani, termički obrađen ili neobrađen,
bez bilo kakvog površinskog tretmana.
Sirovi profili su najosjetljiviji na utjecaj atmosferilija i na utjecaj svih mogućih faktora
kojima mogu biti izloženi. Sirovi profili su izloženi ubrzanoj prirodnoj zaštiti, navlačenjem
tankog sloja oksida Al2O3. Debljina oksida je minimalna i kao takva izuzetno je podložna
koroziji. Sirovi profil se mora pakirati u neutralnu perforiranu foliju ili u odgovarajući papir.
Dodirne površine moraju se svesti na što je moguće manju mjeru da izbjegnu trenje dodira i
da se izbjegne zarobljavanje kondenzata. Sirovi profil se nikada ne smije ovlažiti te zamotati
u foliju. U oba slučaja doći će do korozije. Transport sirovog profila mora uvijek biti
zatvorenog tipa. Skladištenje sirovog profila mora biti u odgovarajućem prostoru, sa što
manje vlage i promjene temparature te dovoljno prozračnosti. Ni u kom slučaju ne bi smjelo
doći do kondenzacije na Al-profilu. Poznato je što zarobljeni kondenzat prouzrokuje. Po
mogućnosti treba izbjegavati dugo vrijeme skladištenja sirovog profila.

Eloksirani profili
Svi koji proizvode i koji ih koriste, trebaju znati što je anodizacija.
Anodizacija je elektrokemijski proces ubrzanog izdvajanja Al2O3 na površini profila koji igra
ulogu anode.
Pakiranje eloksiranog profila mora biti po propisima i za iste se mora koristiti neutralna
perforirana folija.
Nikada se prije upotrebe eloksirani profil, složen u buntove, zamotan u foliju, ne smije
vlažiti vodom. Sve što vrijedi za sirove profile s obzirom na pakiranje, transport i skladištenje
vrijedi i za anodizirane tj. eloksirane profile. Anodizirane profile korozija će sporije napasti.
Anodizirani profili ugrađeni u otvor mogu vječno trajati bez korodiranja, a ako su zamotani u
foliju ili složeni jedan na drugi, a skladišteni u vlažnom prostoru ili potopljeni (npr. kiša, snjeg)
korodirati će za nekoliko dana.


Elektrostatski obojeni profili
Proces zaštite elektrostatsko bojenih Al-profila je potpuno drugačiji od anodiziranih ili
sirovih. Osjetljivost obojenih u razne RAL-boje ja manja s obzirom na tansport i skladištenje.
Folija kojom se pakiraju obojeni profili u RAL-bojama mora biti neutralna i neosjetljiva na UVzrake.
Obojeni profili uvijek se moraju skladištiti u zatvorenom prostoru. Što su uvjeti povoljniji
utjecaj svih negativnih faktora je manji.
Pravilo je da omotani profili u foliju ne bi smjeli biti izloženi utjecaju atmosferilija, prije
svega izloženi direktno svjetlosti sunca.
Iz svega izloženog uočljivo je da Al-profili bili sirovi, eloksirani ili bojeni u RAL-bojama
moraju biti:
− Pakirani po odgovarajućim kriterijima.
− Transportirani zatvorenim transportnim prostorom.
− Skladišteni u prostoru koji osigurava minimalne uvjete njegove nepromjenjivosti.

Video