Najnoviji proizvodi

Profili sa i bez termičkog mosta - alu stolarija
Profili sa i bez termičkog mosta - alu stolarija

Termička izolacija profila - Na aluminiskim profilima za proizvodnju prozora i vrata razlikujemo dvije karakteristične površine. Vanjska i unutarnja strana profila. Vanjska strana profila je izložena vanjskim utjecajima tj. vanjskom temperaturom, dok je unutarnja strana unutarnjom stranom. Pravilo j...

Prozori vrata - profili - Alu stolarija
Prozori vrata - profili - Alu stolarija

U samom početku izrade aluminijskih prozora i vrata profili su bili sa oštrim bridovima. Staklo je bilo u istoj ravnini sa profilom. Arhitekti su tražili od proizvođača da zaoble oštre bridove a samim time i uvuku staklo u odnosu na brid profila. Tako se dobila vizualna plastičnost profila koja je d...

Ostali proizvodi - Alu stolarija - Alu profili za vrata i prozore

Brtvljenje prozora i vrata - alu stolarija
Brtvljenje prozora i vrata - alu stolarija

Brtve na prozorima i vratima direktno pridonose kvalitetu brtvljenja, vodonepropusnost, zvučnu izolaciju i termičku izolaciju ne propuštajući hladan zrak u prostoriju. Prvi sistemi aluminijskih profila brtvili su samo na dva mjesta, i to na brtvi prema profilu izvana i brtva prema profilu iznutra. B...

Geometrija profila - alu stolarija, PVC stolarija
Geometrija profila - alu stolarija, PVC stolarija

Kad se pogleda poprečni presjek aliminijskog profila za proizvodnju prozora i vrata, vidi se puno kanala, žlijebova i trnova. Na prvi pogled izgleda dosta složeno i postavlja se pitanje dali je neophodna takva geometrija. Međutim ne samo da je važna geometrija profila nego svaki zarez ima svoju funk...