Najnoviji proizvodi

Strukturalna fasada - Alu fasada
Strukturalna fasada - Alu fasada

Aluminjske fasade ovog tipa su kombinacija konstrukcijskih aluminijskih profila i stakla,ali na način da se sa vanjske strane ne vide aluminijski elementi. Njima zatvaramo čitave stranice (fasade) nekog objekta ili njegove djelove. U određenim uvjetima, one isključuju potrebu za drugim materijalima ...