Postupak zavarivanje aluminija - Alu stolarija (VIDEO!)

Postupak zavarivanje aluminija -  Alu stolarija (VIDEO!) Kao i kod zavarivanja čeličnih elemenata, aluminjske elemente je potrebno pripremiti i držati se nekih osnivnih smjernica. Aluminij je vrlo reaktivan metal i čisti aluminij će oksidirati za kratko vrijeme. Sklonost oksidiranju povlači pitanje sigurnosti kao materijala. Aluminijski zavar je sklon zapaljivanju i dolazi do rasprskivanja materijala u vidu bijelih kuglica. Aluminijska prašina i strugotina kod rezanja koja ostaje na površini aluminijske ploče ili lima, kod zavarivanja lako se zapaljuje, što više ako se dodaju drugi materijali. Stoga bi prije zavarivanja bilo potrebno dobro očistiti površinu.

Uklanjanje oksidnog sloja
Sloj oksida koji se pojavljuje na površini aluminija potrebno je očistiti prije zavarivanja. Najbolje je koristiti se novom žičanom četkom koja nije korištena na čeličnim površinama i sve dobro iščetkati, i to sve u jednom pravcu kako oksid nebi bio urezivn u aluminij.


Zavarivanje
Sam postupak zavarivanja nešto je kompliciraniji nego kod čelika. Vrlo je mala granica između pravilnog zavara i nepoželjnog propaljivanja aluminija, što govori da treba biti majstor za to. (Propaljivanje materijala se događa zbog niske točke topljenja materijala i visoke toplinske povodljivosti) Korištenje opreme za zavarivanje slično je kao kod čelika. Kod varenja aluminija potrebna je veća brzina izlaska žice iz aparata za zavarivanje kako bi dobili dobar zavar. Ako se naprimjer kod zavarivanje brzo pomjeruje pištolj za zavarivanje, pri čemu ako nemate dovoljno iskustva dobiva poprilično neuredan zavar.


Kod površina koje nisu dobro očišćene od oksidnog sloja na zavaru se mogu vidjeti pukotine. Te pukotine se javljaju upravo zbog toga što oksid ima duplo veću temperaturu taljenja od aluminija, pa se pri zavarivanju ne topi.


Mesing za apsorbiranje topline
Mesing se topi na puno višoj temperaturi nego aluminij, što ga čini idealnim za apsorbiranje topline pri zavarivanju aluminija. On je najefikasniji ako ga pričvrstimo iza aluminija koji zavarujemo.
Mesing oduzima vrlo visoki dio topline pri zavarivanju, tako da možemo mnogo sporije i urednije zavarivati.

Ovakvo zavarivanje, također osigurava manje nagomilavanje zavara na površini i samim time lakše je kasnije odstraniti višak zavara i dobiti ravnu površinu. Na unutrašnjoj strani zavar je ravan na mjestu gdje je aluminij bio u kontaktu sa mesingom. Zavar je jak, i vrlo je malo aluminija kojeg treba odstraniti da bi se dobila ravna površina. Na ovaj način je tehnika aluminijskog zavarivanja skoro ista kao kod čeličnog zavarivanja.


Ispravno zavarivanje
Uvijek kod varenja zavarujte od sebe , a ne k sebi. Za aluminijsko zavarivanje najbolje je držati pištolj skoro vertikalno i zavarivati od sebe. Ovo osigurava da zavarujete k ispuštajućem plinu. Zavar ako ga zavarujete od sebe izgledat će puno bolje i bit će čistiji, dok će zavar k sebi biti tamniji i izgledat će zapaljenije.


Rezanje i završetak
Obična čelična brusilica nije pogodna za brušenje aluminija. Za tu namjenu predviđene su posebne brusilice. Ako je potrebna savršena ravna površina, nužno je dodatno brušenje i poliranje. Za takve stvari najbolja je posebna turpija sa oštrim zubima sa razmakom zuba od 1 milimetar. Slična rotaciona turpija može se koristiti kod teže dostupnih kutnih dijelova zavara.

Video