Alu stolarija - Montaža i ugradnja prozora - prema RAL-u

Alu stolarija - Montaža i ugradnja prozora - prema RAL-u Sukladno preporukama za uštedu energije prema trenutnom stanju tehnike sažete u europski priznatim pravilima struke, propisima o toplinskooj zaštiti iz 1995 i ENEV 2002, RAL, DIN 4108, tehničkim smjernicama saveza udruga staklara, metalogradnje i stolara (Izvadak iz službenog tumačenja njemačkih propisa). Iste smjernice preuzela je većina europskih zemalja, prilagođene lokalnim propisima.Najpoznatije pod pojmom RAL – montaža prozora.

Čime se bavi?
RAL – montaža najvećim dijelom cilja na uštedu energije i pravilnu montažu, kako bi se spriječile negativne pojave vlage i njezine posljedice.
Modernim profilima najvećim smo dijelom riješili gubitke kroz same prozore ili vrata – profile i ISO – stakla, ali pojavljuju se sve veći problem oko neadekvatne izvedbe spoja između prozora i zida. Zbog toga se prečesto tek nakon ugradnje energetski efikasnih prozora, pojavljuje vlaga koja uzrokuje pojavu plijesni i gljivica, zbog poremećenog toka toplinskih mostova, tzv. izoterma.

Što su izoterme?
Izoterme su linije koje spajaju točke istih temperatura pomoću kojih je moguće proračunima prikazati raspodjelu temperatura unutar građevinskih elemenata.
Najpoznatiji pojam u izotermi je točka temperature od 9,3 C, kao vrijednost na kojoj se vlaga iz zraka kondenzira i stvara tzv. rosu, koja zavisno od količine vlage u prostoru stvara i veće nakupine u obliku tekuće vode. To je ono što vidimo!

Ono što često ne vidimo je takvo rošenje unutar same izolacione razine, najčešće PU-pjene, koja se koristi kao toplinska i zvučna izolacija prilikom ugradnje prozora. Ista svoju efikasnost, izraženu kroz faktor gubitaka toplinske energije, kao npr. Wurth – Pur logic – Top, br. Art. 0892 142, s vrijednošću od svega 0,0362 W/(mK) prema DIN 52612 (što je vrijednost manja, izolacija je veća, koja spada u sam vrh trenutne ponude!), može zadržati samo ako joj osiguramo suhe uvijete , tj. spriječimo prekomjerni dotok vlage iz zraka koja prirodno cirkulira s toplijeg prema hladnijem, u ovom slučaju iz prostorija, kroz spojeve prema vanjskom dijelu građevnog elementa.

Samo za ilustraciju, u roku od 24h, kroz otvor fuge od svega 1mm, duljine1m, koja nije paronepropusno izolirana s unutarnje strane, u građevni element – zid, kondenzira otprilike 360g vode! To često dovodi do već spominjane pojave plijesni, gljivica, truleži te čak curenja vode iz zida, ispod novo ugrađenog prozora! Zato se često okrivljuje propusnost brvila ili navodno krivo postavljena okapnica i sl.

Kako bismo spriječili takve pojave i osigurali ugradnju prema već spomentom RAL-u koji se bavi pravilnom izvedbom, potrebno je izolacionu razinu održati suhom, prozor pozicionirati na pravilnu liniju izoterme i naročito s unutarnje strane spriječiti protok vodene pare u izolaciju, paronepropusnim trakama ili brtvilima, a s vanjske razine spriječiti ulazak tekuće vode ili proboj kiše, ali i osigurati neometano kretanje vodene pare iz građevinskog elementa u atmosferu, za što koristimo brtve ili trake.

 

Video