Dupla element fasada (VIDEO!)

Dupla element fasada (VIDEO!) U skladu sa najnovijim trendovima suvremene arhitekture i zahtjevima za racionalnom potrošnjom energije. Dupla element fasada koja svojim tehničkim i vizualnim karakteristikama sa izborom utiska, unutarnjeg i vanjskog stakla, žaluzina postiže vrijednosti: k<1,4 W/m2K, g<0,1, RW=44dB.

Samonosiva dupla element fasada je toplinski izolirana višeslojna alu konstrukcija za višekatne objekte i sastoji se od pojedinačnih modula (E-element) koji se gotovi dopremaju na gradilište. Tako radionički predgotovljeni elementi osiguravaju brzu montažu i maksimalnu kvalitetu kroz kontrolu u radioni te kvalitetnim rješenjima montažnih spojeva.

Montaža zahtjeva gotovo minimalan rad na terenu. Nakon izrade čeličnih sidara na armirano betonskoj konstrukciji, za montažu je potreban samo kran, tj. dizalica. Vertikalni i horizontalni brtveni EPDM ulošci nasjedanjem u alu profile pri montaži osiguravaju pored krutosti i nužnu mogućnost horizontalnih i vertikalnih pomaka (dilatiranja) uslijed različitih linearnih koeficijenata istezanja materijala pri temperaturnim razlikama.


Fasada se sastoji praktički od dvije ostakljene fasade i to vanjske jednostruke (hladne) i toplinski izolirane unutarnje. Unutarnja fasada se preko čeličnih sidrišta i sidrenih tipli oslanja na armirano betonsku konstrukciju zgrade. Vanjska fasada je pričvršćena preko čeličnih nosača na unutarnju fasadu odnosno AB konstrukciju zgrade. No sivi čelični elementi su integrirani u alu oblogu (izgled prema izboru) tako da nisu vidljivi sa vanjske strane.


Vizualno dupla element fasada izgleda kao polustrukturalna s blok prozorima (skriveno krilo iza konstrukcije okvira) koji mogu biti otklopno-zaokretni, zaokretni ili otklopni. Prilagodljiv razmak između vanjskog i unutrašnjeg stakla (150-600mm) omogućava različite vizualne utiske i mogućnosti prolaza radi čišćenja stakla. Izrađena je na temelju provjerenog aluminijskog sistema s prekinutim termičkim mostom. Dimenzije elemenata rade se prema arhitektonskom nacrtu u različitim širinamai visinama etaže. Tip i raspored otvaranja polja usuglašava se svaki projekt sa odgovornim projektantom.

U dijelu AB ploče kako bi se spriječilo širenje požara sa kata na kat izvodi se protupožarni parapet W-90 minimalno u visini 1000mm. Atestirano rješenje je samonosivi „sandwich“ iz pocinčanog lima, mineralne vune i vatrotpornih gips ploča.


Između vanjske i unutarnje opne nalazi se zračni prostor, gdje je predviđeno postavljanje zaštite za sunce (žaluzine, screen zavjese ili sl.) s mogućnošću otvaranja na elektro-pogon ili ručno.
Vanjska opna je sigurnosno staklo d=8-18mm prema statičkom proračunu sa HST i u pravilu je katne visine sa mogućnošću ventiliranja (ulaz i izlaz zraka bitan za ljetno razdoblje radi toplinske stabilnosti zgrade). Parapeti unutrašnje fasade su od emajliranog stakla ili plastificiranog alu lima. Unutarnja fasadna opna je IZO jedinica debljine 40mm (vrsta i boja stakla prema izboru).

Video prikazuje kako se montira element fasada!

Video