Ostakljivanje prostora za djecu i mlade

Ostakljivanje prostora za djecu i mlade Posebno pri planiranju prostora u kojima se kreću pretežno mladi, treba poštivati neke dodatne upute. Upute za škole: ostakljenja koja sežu do poda moraju biti izrađena od sigurnosnog stakla najmanje do visine 2 m.


Obično float staklo može se koristiti:
- kada je pristup staklu otežan ogradom visine najmanje 1 m, koja je postavljena 20 cm ispred stakla.
- kada je pristup staklu otežan parapetom koji je ispod prozora visine najmanje 80 cm i dubine najmanje 20 cm (na primjer polica iznad radijatora)
- pokraj ormara i vitrina u nastavnim kabinetima
- ako ostakljenje leži iza zelene zaštitne zone (primjerice iza gustog grmlja)

Staklena vrata i druge ostakljene površine, koje se nalaze uz prometne površine, moraju biti označene tako da su lako prepoznatljive.
To se može postići:
- postavljanjem prečka
- postavljanjem parapeta
- vidljivim oznakama

Otvori između pojedinih stakala u ogradama nesmiju biti šira od 12 cm, a udaljenost između ograde i zaštićenim područjemne smije biti šira od 4 cm.

Sportske dvorane, dvorane za tjelovježbu, igre i višenamjenske dvorane DIN 18032-1

Stijene u središnjim prostorima moraju biti izrađene od stakla koje je otporno na udarac lopte. Za stakla dimenzija od 2000 x 4000 mm prikladno je kaljeno staklo debljine 8 i 10 mm. Ako je staklo postavljeno samo kao dekorativna obloga, dopuštene su fuge širine 8 mm.

Staklo za zaštitu od udaraca lopte DIN 18032-3
Staklo mora biti otporno na udarce rukometne lopte težine 425 g koja leti brzinom od 60 km/h ili na udarac hokejske pločice težine 156 g. Staklo, koje je otporno na udarce lopte i hokejske pločice ne predstavlja nužno i odgovarajuće rješenje za prometnu sigurnost.

Sportske dvorane; prostori za squash DIN 18038
Prikladno je samo kaljeno staklo debljine 12 mm.

Upute za bazene
Ostakljenja uz prometne površine, koja sežu do poda, moraju biti izrađena od sigurnosnog stakla najmanje do visine 2m. Ta odredba ne vrijedi ako je pristup staklu onemogućen ogradom ili posudama za cvijeće.
Vrata s osakljenim površinama, moraju biti prepoznatljivo označena, primjerice obostranom prečkom (ručkom).

Upute za dječje vrtiće
Ostakljenja cijele stijene moraju biti barem do visine 2 m izrađena od sigurnosnog stakla.
Obično float staklo smije se koristiti u slučajevima kada je pristup staklu otežan:
- ogradom barem 1 m visine koja je postavljena 20 cm ispred stakla
- parapetom ispod prozora koji je visine barem 80 cm i dubine barem 20 cm (primjerice polica izad radijatora)

- ostakljene površine koje sežu gotovo do poda moraju biti posebno označene.

- njihanja vrata nisu dopuštena

- ograde, osim prozorskog parapeta, moraju biti visoke barem 1m.

- staklene stubišne ograde moraju biti projektirane i izrađene tako da djeca na mogu pasti kroz njih, puzati po njima, sjediti na njima ili klizati po njima.

- Otvori među pojedinim staklima u ogradama u jednom smjeru ne smiju biti širi od 12 cm, a udaljenost između stakla i zaštićenim područjem ne smije biti šira od 4 cm.
 

Video