Ocijenite djevojku:

3


Ostale cure »

Tvrtka P.U.G.B. isporu?ila vrhunsku stolariju – Niskoenergetska pasivna ku?a Zubadan - Alu stolarija

Tvrtka P.U.G.B. isporu?ila vrhunsku stolariju – Niskoenergetska pasivna ku?a Zubadan - Alu stolarija Prva niskoenergetska ku?a u Hrvatskoj koja štedi do 10.000€ na grijanju i hla?enju na godišnjoj razini. Od temelja pa sve do ravnog krova ispoštovani su preduvjeti za niskoenergetsku gra?evinu koja ostavlja bez daha sve arhitekte i inženjere. Vlasnici su vrlo zadovoljni postignutim rezultatima, te sada uživaju u domu o kakvom su sanjali.

Ku?u Zubadan je projektirao arhitekt Igor Prese?an iz tvrtke Public Design. Za cijeli arhitektonski projekt bilo je potrebno ugraditi kvalitetnu vanjsku stolariju kako bi cijela pri?a oko uštede energije imala pri?u koja drži vodu. O stolariji smo razgovarali sa voditeljom prodaje i inženjerom iz tvrtke P.U.G.B., koju vodi mladi gospodin Ivan Krznari?.


Kako je stolarija mjesto na ku?i gdje se pojavljuju nave?i gubici prolaska topline, investitor i njegov arhitekt imali su nimalo lak zadatak, prona?i kvalitetnu tvrtku za izvo?enje prozora i vrata koji ?e se uklopiti u niskoenergetsku ku?u Zubadan, a to je jedino mogla zadovoljiti tvrtka P.U.G.B. iz Dugog Sela, koja ve? 21 godinu uspješno proizvodi prozore i vrata, popra?ena brojnim certifikatima i nagradama certificiraju?ih ku?a.

Na ku?u Zubadan tvrtka P.U.G.B. ugradila je aluminijsku stolariju sa termi?kim mostom, tj. u vidu termo profila za vanjsku stolariju sa XPS termo blok ispunom unutar komore profila. Aluminijski profili koji su ugra?ivani na ku?u Zubadan, od vode?eg su proizvo?a?a aluminijskih profila FEAL serije TERMO 65 sa XPS termo blok ispunom. Za staklo je bilo potrebno odabrati vrhunsko staklo koje ?e štedjeti što više energije a da financijski ne zahtjeva prevelike uloge. U prozore i balkonska vrata ugra?eno je 3-slojno staklo 4 Lowe +14 Argon + 4 Float + 16 Argon + 4 Lowe ukupne širine 42 mm. Spoj aluminijskog profila i stakla investitoru smo ponudili vrhunski proizvod s kojim ?e biti zadovoljan dugi niz godina i s kojim ?e uštediti puno energije, govori Ivan Krznari? iz tvrtke P.U.G.B.

Ku?a je zamišljena da na sjevernoj strani nema otvora kako bi se maksimalno uštedilo energiju, tj. veliki otvori i klizna stijena od 7,5 metara ugra?ena je sa južne strane kako bi unosila dovoljno svjetlosti u novi dom Zubadan. Velike staklene stijene su orijentirane na jug i jugo-zapad ?ime se postiže najpovoljnija orjentacija u smislu korištenja pasivnog utjecaja sunca, dok na sjevernoj strani nema otvora.
Klizna stijena koju je izvodila tvrtka P.U.G.B. jedninstvena je i unikatna, tj. stijena zbog njezinih gabarita koji prelaze 7,5 m širine, bilo je potrebno ekstra naru?iti aluminijske profile u tvornici tako da ih isporu?e u duljini nešto više od 7,5 m, dok se standardno isporu?uje u duljini od 6 i 6,5 m.
Pošto je zahtjev investitora bio da cijeli dnevni boravak bude osvjetljen prirodnim dnevnim svijetlom zadatak smo morali obaviti sa odli?nim uspjehom, kaže g. Ivan iz tvrtke P.U.G.B. i dodaje „Kod nas je sve mogu?e!“

Osim vrhunske stolarije ugra?eni su i vrhunski ure?aji kao dizalica topline Mitsubishi Electric Zubadan, koja pri vanjskoj temperaturi od -28 C osigurava dobru izolaciju, tj. minimalne energetske gubitke ku?e od 230 m2 bruto površine. Krov je ravan sa minimalno 20 cm toplinske izolacije, dok su na pro?eljima objekta ugra?ena 12-15 cm EPS-a.
U podove je položeno 2000 m cijevi podnog grijanja, solarni sustavi na krovu, te rekuperator zraka koji u 1 h može izmjeniti 500 m3 zraka, tako da smanjuje vlagu i regulira temperaturu.

Ku?a Zubadan ima jedinstvni oblik u obliku slova „L“, tako da je kra?a strana okrenuta cesti a dulja ide prema dubini gra?evinske parcele. Te iz tog razloga ku?a Zubadan nije nametljiva s ceste, tj. terasa iza ku?e je tim skrivena od pogleda gdje ?e vlasnici za lijepo vrijeme provoditi najviše vremena.

Objekt je izvana konfiguriran sa izolacijskom fasadom u tamno ljubi?astoj boji, a prizemlje je izvedeno sa kulir fasadom ispod koje je višeslojna izolacija. Ljubi?asta boja ovisno o kutu sunca mijena tamnije i svijetlije tonove ljubi?aste boje i time daje dojam da se radi o reprezentativnom objektu u gradu Zagrebu.

Tok izgradnje je tekao tako da je investitor kupio zemljište sa starom ku?om, koju su srušili te izveli novi objekt u kojemu je bilo najlakše primjeniti i ugraditi nove tehnologije, te su zajdni?kom odlukom arhitekta i vlasnika odlu?ili graditi ispo?etka – kaže vlasnik.
Pošto je parcela relativno mala, shemu objekta trebalo je prilagoditi da ima što bolju funkciju, opisuje nam arhitekt Prese?an.

Ku?a se sastoji od ulaznog prostora, kuhinje, blagavaonice i dnevnog boravka u prizemlju, koji su povezani vezama stubišta u pet spava?ih i radnih soba i garderobe. Soba za multimediju u prizemlju, kraj koje je roditeljska soba, dvije dje?je sobe, radna soba te tri kupaonice: gostinjska u prizemlju, jedna uz roditeljsku sobu i dje?ja kupaonica sa vešerajem. Tu je i kotlovnica, te na terasi ljetna kuhinja i zelenilo sa ukrasnim biljem i vo?kama.

Kroz prostor boravka proteže se lagana ?eli?na galerija, odnosno most koji spaja dva spava?a trakta: s jedne strane roditeljski, a s druge dje?ji.
Dojam prostranosti dobiva se u boravku, osmišljenom kao središnji dvoetažni monovolumenski prostor sa staklenom stijenom dužine ve?e od sedam metara, koja je orijentirana prema jugu, gdje se ostvaruje prožimanje s vanjskim prostorom. Kroz prostor boravka proteže se ?eli?na galerija, odnosno most kojim su povezani prostori na katu. U nastavku boravka smješten je dodatno izoliran polivalentan prostor, zamišljen kao multimedijalna prostorija za ku?no kino, slušanje glazbe ili za igru djece. Iznad te sobe smješten je roditeljski spava?i trakt koji se sastoji od garderobe, kupaonice i sobe.

Sa pro?elja ku?e najviše pozornosti dopridonosi prozorska traka od 8,5 m, iza koje se nalaze sobe i kupaonica smještene iznad kuhinje i blagavaonice. Prozori su u otklopno zaokretnoj varijanti pažljivo projektirani od strane tvrtke P.U.G.B., kako bi imali maksimalnu funkciju i dizajn, sve u dogovoru sa arhitektom i vlasnikom.
Cijelom ku?om Zubadan dominira nekoliko boja i materijala koji se me?usobno ispreple?u i mijenjaju oblike ovisno o tematici. Na podu u prizemlju je poliuretanski pod sive boje, a gotovo sav namještaj izra?en je po mjeri od hrastova drva, ugradbeni ormari od medijapana, a kuhinja od medijapana i kompakt plo?e.

Sadržaj multimedijske sobe ostavlja dojam da se nalazite u kinu, tribine su u hrastu i tu se nastavlja poliuretanski pod. U prizemlju prevladava siva boja na podu, a drvo u namještaju, dok je na gornjoj zoni obrnuta situacija, siva boja s poda prelazi na zid boravka i na cijeli potez ugradbenih ormara i skrivenih vrata soba na katu, dok se na podu pojavljuje drvo.
Tu promjenu najavljuju i drvene konzolne stube osvijetljene LED rasvjetom. Naime, stje?e se dojam da prvih pet stepenica ledbi u zraku ispod ?eli?nog panela odignutog od poda 90 cm, dok se drvo potom izlijeva u obliku hrastova parketa na gornjoj etaži.


Kupaonski pod izveden je tako?er u poliuretanskoj verziji, namještaj je od punog drveta, dok je dio zida prekriven keremikom u raznim bojama mozaika. Wc za goste u prizemlju ima tamni zid uskla?en sa kuhinjom i boravkom u cijelom prizemlju, dok su kupaonice na katu svijetlijih boja. Zapravo svaki je prostor zamišljen za sebe sa svojim temama drveta, namještaja i rasvjete.
Isto tako neobi?no za ku?u Zubadan je to što vanjska stolarija izvana ima okvir od plo?evine ?elika, koje je tvrtka P.U.G.B. morala predvidjeti i ukomponirati detalj kod ugradnje vanjske stolarije.
Namještaj za dje?ju sobu kupljen je u IKEA-i, sjede?e garniture i sofe u Lesnini, dok je rasvjeta iz dizajnerske kolekcije MOOOI.

I na samom kraju pitali smo vlasnika kako se on i njegova obitelj osje?a u novom domu, na što nam je odgovorilo: Od prvog dana, osje?amo se kao da tu živimo ve? nekoliko godina, jako smo zadovoljni sa svim i ispunjeni su naši snovi. A što se ti?e potrošnje za grijanje to je oko 30-ak kuna po danu u zimskom periodu, što je za ovakvu ku?u minimalno.

Vaš Portal PROZORI-VRATA.COM

velja?a, 2015

Kontakti tvrtke:

P.U.G.B. (PVC & ALU PROZORI I VRATA), e-mail: pugb.alu@gmail.com - Ivan Krznari?, 098/ 9074-591

http://www.pugb.hr/

 

TAGS: ALU STOLARIJA PVC STOALRIJA ALUMINIJSKA STOLARIJA ZUBADAN KU?A

 

Video

Ostale novosti