Ocijenite djevojku:

3


Ostale cure »

Cimos - Rekonstrukcija poslovne građevine

Cimos - Rekonstrukcija poslovne građevine Više od petnaest godina uz glavnu zagrebačku zapadnu ulaznu aveniju stoji nedovršena poslovna zgrada, tzv. "Cimos". Novi vlasnik odlučio je, uz djelomično proširenje i nadogradnju, dovršiti objekt. Novi projekt uzeo je u obzir postojeće konstruktivno i oblikovno stanje, kao i želje naručitelja. Volumen zgrade sastoji se od dva dijela, višeg - poslovne namijene, i nižeg namijenjenog trgovačkim sadržajima i parkiranju. Projekt nije bitnije mijenjao inicijalne funkcije. U oblikovnom smislu njegovi najvažniji elementi su pročelje i atraktivan ulazni lobbby. Novo stakleno pročelje okružuje objekt i svojom tlortnom krivuljom "smekšava" konturu zgrade. Vertikalni brisoleji u punoj visini objekta, osim primarne funkcije, dodatno pospješuju taj efekt. Iz ulaznog lobbya vodi glavna vertikalna komunikacija, stubište i liftovi. Poslovne etaže koncipirane su kao "open space", fleksibilan prostor koji se može naknadno definirati prema specifičnim potrebama.Dogradnjom postojećih etaža povećana je njihova pojedinačna površina, a dogradnja nižeg dijela objekta povećala je parkirne kapacitete.Video

Ostale novosti